środa, 30 maja 2012

ograniczenia kodowe i kontekstowe w komunikacji

A propos ostatnich zajęć z komunikacji na antropologii kultury polecam Waszej uwadze wpis (i cały blog

WIERSZ NA WEEKEND) z komentarzem do utworu Katullusa - wejdź

wtorek, 24 kwietnia 2012

Muzy i kosmologia

Musas esse mundi cantum.
Cytat chyba z Makrobiusza, ale pewności nie ma i w sumie wciąż szukam dokładnego miejsca. Idea w zasadzie odwołująca się do wyobrażeń (neo)pitagorejskich, znanych najwcześniej chyba z Arystotelesa.

Pitagorejczycy i Muzy w wyobrażeniach kosmologicznych:
PorphVP (miejsce zapodziałem): Stwierdzał (sc. Pitagoras), że dźwięki, jakie wydaje siedem gwiazd stałych i ta z planet, którą z racji położenia wobec nas nazywają Przeciwziemią, to dziewięć Muz. [tł. Janina Gajda-Krynicka 1993, 14];

Aristot. frg. 159 Gigon (też za Porphiriuszem): Niektóre z nauk wypowiadał w sposób symboliczny, z nich to wiele zapisał Arystoteles, a mianowicie Pitagoras powiadał, że morze jest łzą, konstelacje Niedźwiedzic - rękami Rei, Plejady - lirą Muz, planety - łzami Persefony etc. [tł. Janina Gajda-Krynicka 1993, 17];

Ogólnie por. Ch. Riedweg 2002, s. 28: Verschiedene Zeugnisse deuten darauf hin, dass die Musen im religioesen und kosmologischen Denken der Pythagoreer in der Tat eine nich unwichtige Rolle spielten

środa, 11 kwietnia 2012

studiowanie

Na marginesie opisu celów edukacji uniwersyteckiej przygotowywanego przez ministerstwo dla (nieświadomych, jak pan Jourdain, tego co czynią) pracowników uczelni (ujednolicenie rozwoju intelektualnego? really?):
nauczanie studentów powinno mieć przede wszystkim na celu wywołanie krytycznie produktywnego dyskomfortu 
[zapożyczone od Herzfelda].

upadek cywilizacyjny

z Ammiana Marcelina (14.6.18): “In place of the philosopher the singer is called in, and in place of the orator the teacher of stagecraft, and while the libraries are shut up forever like tombs, water-organs are manufactured and lyres as large as carriages.” za Greenblattem [2011-wyd. cyfrowe]

Sestos i Abydos

Dla studentów w pocie czoła odszyfrowujących informacje z inskrypcji honoryfikacyjnej ku czci Menasa:


drzeworyt ilustruje (z naszego punktu widzenia) bliskość miast Sestos i Abydos w zwężeniu Hellespontu;

*przedstawienie pochodzi z przygotowanego w 1498 r. wydania Hero i Leandra Musaiosa i ukazuje Leandra przemierzającego Hellespont na spotkanie z Hero;

piątek, 9 marca 2012

cursus

Cursus czyli rytmika zakończeń zdań (clausula) w prozie średniowiecznej, za S. Eklund, "The Use and Abuse of Cursus in Textual Criticism," in ALMA 43 (1984) 27-56. Zdjęcie ze strony 27 i tabela 1:


sztuka kompilacji

Paweł Diakon o streszczeniu Festusa dla biblioteki Karola Wielkiego, cytat za: A.D. Reynolds, P.G. Wilson Skrybowie i uczeni, s. 309: 

Pragnąc dodać coś do waszej biblioteki, sądziłem, że moje własne [prace] warte są bardzo mało, musiałem więc koniecznie przerobić coś z cudzych. A Sekstusz Pompejusz, wielki znawca rzymskich słów [...] stworzył dzieło mające aż dwadzieścia długich ksiąg. Z tych to długich ksiąg ja, pomijając pewne rzeczy rozwlekłe i mniej ważne, a inne, zawikłane, objaśniając dogłębnie własnym piórem, mało które zaś wreszcie pozostawiając na ich poprzednim miejscu, taką oto krótszą lekturę ofiarowałem waszej cesarskiej mości. [tł. P. Majewski]